Contributie

Elke scout van Christiaan de Wet heeft als plicht contributie te betalen. Contributie dient over 12 maanden van het jaar te worden betaald en bedraagt:

€ 23,00 per kwartaal voor bevers en welpen
€ 30,00 per kwartaal voor scouts
€ 36,00 per kwartaal voor explorers

De contributie dient per kwartaal, bij vooruitbetaling te worden voldaan op bankrekeningnummer
NL07 RABO 0153 8758 79 t.n.v. Scouting Christiaan de Wet in Dordrecht.

Let u er op als uw zoon of dochter overvliegt naar een andere speltak dat dan ook de contributie wijzigt.

Opzeggen van het lidmaatschap dient 1 maand van te voren te geschieden bij de penningmeester.