Algemeen

Scouting Christiaan de Wet
Scouting Christiaan de Wet is een christelijke scoutinggroep waar elke zaterdag veel jongeren weer een hoop plezier beleven in en rond ons clubgebouw. Elke zaterdag worden er scoutingactiviteiten gedaan, dit varieert van pionieren tot toneelspelen, van balspelen tot knutselen, van trappersbaan tot ‘lekker hangen’, kortom; voor elk wat wils!

Onze identiteit
In onze groep spelen we het Spel van Scouting vanuit een algemeen christelijke signatuur. Deze signatuur houdt in dat we werken en handelen vanuit een positief christelijke levensovertuiging. Concreet is deze signatuur in de volgende aspecten terug te vinden:

  • Taalgebruik: Wij letten op ons taalgebruik, zodat iedereen zich op zijn/ haar gemak voelt;
  • Openen en Sluiten: We zijn gewend om naast het voor scouting traditionele hijsen en strijken van de vlag, te bidden en bijbel te lezen;
  • Kerstfeest: Ieder jaar is het kerstfeest één van de hoogtepunten. Alle leden, leiding en bestuur vieren dan gezamenlijk het kerstfeest;
  • Zomerkamp: In een week waarin je intensief met elkaar omgaat, gaan we, wanneer er een zondag in de kampweek valt, gezamenlijk naar een kerk. De zondag wordt op een gepaste wijze doorgebracht en besloten met een overdenking. Dit is voor de welpen niet van toepassing, omdat zij nooit activiteiten op zondag hebben.

Om lid te worden hoef je niet christelijk te zijn, maar jijzelf en je ouders moeten wel achter onze identiteit staan.

Geschiedenis
Scouting is een wereldwijde organisatie. Het spel van verkennen wordt in meer dan 120 landen gespeeld, ongeveer 23 miljoen jongens, meisjes, mannen en vrouwen.Wat nu de wereldomspannende organisatie is, begon ooit heel klein in Engeland. De Engelse generaal Robert Baden-Powell ontdekt tot zijn verbazing dat veel jongens van zijn militaire handboek "Aids to Scouting" gebruik maakten voor bosspelen. Dit handboek was onderdeel van een nieuwe opleiding voor militaire verkenners.

Het idee van de jongens sprak Baden-Powell wel aan, hij schreef het boek "Scouting for boys", waarmee hij zijn ideeën voor een jongerenorganisatie op papier zette. In 1907 neemt Baden-Powell de proef op de som en richt de eerste groep "Boy Scouts" op, 21 jongens spelen daar voor het eerst het spel van verkennen. De ontwikkelingen gaan daarna snel, in heel Engeland worden groepen op gericht waaronder ook de meisjespadvindsters en de zeeverkenners.

De eerste Nederlandse groep werd in 1910 door Baden-Powell in Den Haag geïnstalleerd. Ook in ons land werden in een hoog tempo groepen opgericht. De diverse groepen verenigden zich in de loop van de jaren in een aantal overkoepelende organisaties: de Nederlandse Padvinders (NPV), het Nederlands Padvindsters Gilde (NPG), de Katholieke Verkenners (KV) en de Nederlandse Gidsen Beweging (NGB). Na diverse onderlinge samenwerkingen werd in 1973 de fusie tussen de organisaties bekrachtigd, door de oprichting van de federatie "Scouting Nederland".

Eén activiteit heeft in de historie van scouting een hele bijzondere plaats, de jamboree. De eerste jamboree heette in 1909 nog "rally" trok na twee jaar scouting al 11.000 scouts. Na deze rally volgt vaker bijeenkomsten van de scouts. De Eerste Wereldoorlog was de aanleiding om de rally's een internationaal karakter te geven. Zo wilde Baden-Powell door de internationale broederschap te versterken een bijdrage aan de vrede leveren. In de loop der jaren groeide dit uit tot jamboree's, vierjaarlijkse internationale bijeenkomsten van scouts. Ook nu nog worden Jamboree's gehouden, in 1991 in Korea en in 1995 in Nederland! In Dronten kwamen zo'n 30.000 scouts van over de hele wereld bijeen.

Onze groep is in 1917 opgericht en is begonnen als ondervereniging van de Christelijke Jonge Mannen Vereniging (C.J.M.V.) in Dordrecht. Pas rond 1976 zijn de verkenners omgedoopt tot luchtverkenners.